Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

Sản phẩm mới

HCĐB

Heo con lớn nhanh, da hồng, lông mượt, nở mông, nở vai

Đặc biệt: không tiêu chảy

 

HT 02

Premix chuyên dùng cho heo thịt

( Từ 15 – 50 kg )

HT 04

Premix chuyên dùng cho heo thịt
( Từ 65Kg – xuất chuồng)
Lớn nhanh, nặng cân, nhiều nạc

HMT

Premix chuyên dùng cho heo nái mang thai

HNC

Premix chuyên dùng cho heo nái nuôi con

HB

Premix chuyên dùng cho heo hậu bị

ĐG

Premix chuyên dùng cho heo đực giống

ASP 55

- Nguồn đạm cao cấp
- Hấp thu tối đa
- Tăng năng suất

ANTI – TOX

Ngăn ngừa nấm mốc
Hấp phụ độc tố

MYCO-STOP

Hấp phụ độc tố nấm mốc