Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

SẢN PHẨM MỚI

PREMIX VITAMIN – KHOÁNG DÙNG CHO HEO TỪ 15KG - XUẤT CHUỒNG

Công dụng

Bổ sung vitamin và khoáng cho heo từ 15kg đến xuất chuồng

Cách dùng

Trộn đều 2.5kg CM 1041 trong 1 tấn thức ăn hỗn hợp


CM 1052
CM 1042
CM 1051
CM 1054
CM 1055
CM 1067
CM 1100
CM 1102
CM 1108
CM 1602
CM 1608
PREMIX 6
PREMIX D
PREMIX E
ROVIT 103
RV 42