Ngôn ngữ Viet Nam English
Sản phẩm mới
Nhận bản tin
Vui lòng nhập email để nhận bản tin

SẢN PHẨM MỚI

PREMIX VITAMIN – KHOÁNG CHO HEO CON TỪ TẬP ĂN ĐẾN 15KG

Công dụng

Bổ sung vitamin và khoáng cho heo con từ tập ăn đến 15kg

Cách dùng

Trộn đều 2.5kg CM 1051 trong 1 tấn thức ăn hỗn hợp


CM 1052
CM 1041
CM 1042
CM 1054
CM 1055
CM 1067
CM 1100
CM 1102
CM 1108
CM 1602
CM 1608
PREMIX 6
PREMIX D
PREMIX E
ROVIT 103
RV 42